Rss Feed

CHUẨN KỸ NĂNG CHẮC KIẾN THỨC TAY NGHỀ GIỎI

Danh mục

Hình ảnh tiêu biểu

  Hình ảnh tiêu biểu

21 photos | 6703 view

Thời khoá biểu khoá C2 Về việc xây dựng Chương trình giáo trình chuẩn quốc gia Hàn Quốc

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/04/2016 13:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Tuấn Hải
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TạO KHÓA C2
Ngày Nội dung Ghi chú
Apr 4(MON) Welcoming & Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Welcome Ceremony and Orientation (C201)
Lunch
Lecture: Vocational Training System of Korea (C202)
PMU
 
Kim Dukho(K)
Apr 5(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Teaching Methods (C209)
Lunch
Lecture : Textbook Development (C208)
Kim Dukho(K)
 
Ha Jongkuk(H)
Apr 6(WED) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
13:30-16:30
Lecture : Textbook Development (C208)
Lunch
Lecture : Textbook Development (C208)
Ha Jongkuk(H)
 
Ha Jongkuk(H)
Apr 7(THU) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Textbook Development (C208)
Lunch
Lecture : Outline of NCS (C205)
Ha Jongkuk(H)
 
Kim Hyunchul(J2)
Apr 8(FRI) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Outline of NCS (C205)
Lunch
Lecture : Outline of NCS (C205)
Kim Hyunchul(J2)
 
Kim Hyunchul(J2)
Apr 11(MON) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Utilization of NCS ( C206)
Lunch
Lecture : Utilization of NCS ( C206)
Kim Hyunchul(J2)
 
Km Hyunchul(J2)
Apr 12(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
 
Choi Naksoon(CN)
Apr 13(WED) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
 
Choi Naksoon(CN)
Apr 14(THR) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
Choi Naksoon(CN)
Apr 15(FRI) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
Choi Naksoon(CN)
Apr 19(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Job Analysis (C204)
Lunch
Lecture : Job Analysis (C204)
V-Trainer (VT2)
V-Trainer (VT2)
Apr 20(WED) Lecture & Completion PMU
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Introduction to CBT (C203)
Lunch
Evaluation and Completion Ceremony ( C210)
V-Trainer (VT1)
PMU

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ĐĂNG KÝ ONLINE

ĐĂNG NHẬP HÒM THƯ NỘI BỘ

Kết quả hình ảnh cho mail

Hỗ trợ online

Quản trị viên
0918491541

TRANG LIÊN KẾT

ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CUẢ HSSV

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CUẢ NHÀ TRƯỜNG