Rss Feed

Thời khoá biểu khoá C2 Về việc xây dựng Chương trình giáo trình chuẩn quốc gia Hàn Quốc

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/04/2016 13:31 - Người đăng bài viết: Ban truyền thông
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TạO KHÓA C2
Ngày Nội dung Ghi chú
Apr 4(MON) Welcoming & Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Welcome Ceremony and Orientation (C201)
Lunch
Lecture: Vocational Training System of Korea (C202)
PMU
 
Kim Dukho(K)
Apr 5(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Teaching Methods (C209)
Lunch
Lecture : Textbook Development (C208)
Kim Dukho(K)
 
Ha Jongkuk(H)
Apr 6(WED) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
13:30-16:30
Lecture : Textbook Development (C208)
Lunch
Lecture : Textbook Development (C208)
Ha Jongkuk(H)
 
Ha Jongkuk(H)
Apr 7(THU) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Textbook Development (C208)
Lunch
Lecture : Outline of NCS (C205)
Ha Jongkuk(H)
 
Kim Hyunchul(J2)
Apr 8(FRI) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Outline of NCS (C205)
Lunch
Lecture : Outline of NCS (C205)
Kim Hyunchul(J2)
 
Kim Hyunchul(J2)
Apr 11(MON) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Utilization of NCS ( C206)
Lunch
Lecture : Utilization of NCS ( C206)
Kim Hyunchul(J2)
 
Km Hyunchul(J2)
Apr 12(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
 
Choi Naksoon(CN)
Apr 13(WED) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
 
Choi Naksoon(CN)
Apr 14(THR) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
Choi Naksoon(CN)
Apr 15(FRI) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Curriculum Development (C207)
Lunch
Lecture : Curriculum Development (C207)
Choi Naksoon(CN)
Choi Naksoon(CN)
Apr 19(TUE) Lecture  
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Job Analysis (C204)
Lunch
Lecture : Job Analysis (C204)
V-Trainer (VT2)
V-Trainer (VT2)
Apr 20(WED) Lecture & Completion PMU
09:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
Lecture : Introduction to CBT (C203)
Lunch
Evaluation and Completion Ceremony ( C210)
V-Trainer (VT1)
PMU

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng ký thành viên