Rss Feed

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đăng lúc: 13-12-2023 08:45:37 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt

Người tốt việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2023

Người tốt việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2023

Đăng lúc: 07-12-2023 08:11:44 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Đăng lúc: 14-11-2023 02:23:09 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Đăng lúc: 14-11-2023 01:30:58 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

người tốt việc tốt: Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Đăng lúc: 14-11-2023 01:27:32 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI VIẾT Về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội năm 2023 Tác giả: Lương Thị Phương Dung

Đăng lúc: 04-11-2023 11:12:53 PM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:46:06 AM | Đã xem: 230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:42:58 AM | Đã xem: 276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:38:59 AM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:35:46 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:32:41 AM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:26:51 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:22:10 AM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:13:20 AM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 30-11-2022 09:45:27 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
1 2  Trang sau
 

Đăng ký thành viên