Rss Feed
Đăng lúc: 14-12-2023 08:45:37 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt

Người tốt việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2023

Người tốt việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2023

Đăng lúc: 08-12-2023 08:11:44 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Đăng lúc: 14-11-2023 02:23:09 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Đăng lúc: 14-11-2023 01:30:58 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

người tốt việc tốt: Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Đăng lúc: 14-11-2023 01:27:32 PM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI VIẾT Về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội năm 2023 Tác giả: Lương Thị Phương Dung

Đăng lúc: 05-11-2023 10:12:53 AM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:46:06 PM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:42:58 PM | Đã xem: 332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:38:59 PM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:35:46 PM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:32:41 PM | Đã xem: 302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:26:51 PM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:22:10 PM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:13:20 PM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 09:45:27 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
1 2  Trang sau
 

Đăng ký thành viên