Rss Feed
Đăng lúc: 27-12-2023 09:41:55 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Mục tiêu - Sứ mạng
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2023

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2023

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội (VHH) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/12/2013 - 20/12/2023)

Đăng lúc: 27-12-2023 09:41:36 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Mục tiêu - Sứ mạng
Đăng lúc: 03-01-2022 09:14:47 AM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung , Mục tiêu - Sứ mạng
 

Đăng ký thành viên