Rss Feed
Đăng lúc: 27-12-2023 08:49:10 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2023

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2023

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội (VHH) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/12/2013 - 20/12/2023)

Đăng lúc: 27-12-2023 08:40:30 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/12/2013 - 20/12/2023)

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/12/2013 - 20/12/2023)

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội (VHH) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/12/2013 - 20/12/2023)

Đăng lúc: 27-12-2023 08:39:23 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung
Đăng lúc: 03-01-2022 08:14:47 AM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung , Mục tiêu - Sứ mạng

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Lịch sử hình thành - Vị trí địa lý:

Đăng lúc: 06-06-2017 08:29:48 PM | Đã xem: 5078 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung
Đăng lúc: 05-06-2015 09:52:28 AM | Đã xem: 5649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung , Phòng Đào tạo NCKH&QHQT

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Đăng lúc: 29-05-2015 03:35:54 PM | Đã xem: 3553 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu chung
 

Đăng ký thành viên