Rss Feed
Đăng lúc: 01-05-2017 08:46:09 PM | Đã xem: 2361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa Cơ khí

Sinh viên hai nghề cắt gọt kim loại và công nghệ ô tô tham quan TNHH Công nghiệp Trí Cường

inh viên hai nghề cắt gọt kim loại và công nghệ ô tô tham quan TNHH Công nghiệp Trí Cường

Đăng lúc: 24-03-2016 10:29:31 AM | Đã xem: 2728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa Cơ khí
Đăng lúc: 28-08-2015 10:57:02 AM | Đã xem: 3799 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa Cơ khí
Giới thiệu về nghề Cắt gọt kim loại

Giới thiệu về nghề Cắt gọt kim loại

Giới thiệu về nghề Cắt gọt kim loại (Metal cutting)

Đăng lúc: 25-08-2015 08:40:46 AM | Đã xem: 5058 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa Cơ khí
Giới thiệu về nghề Công nghệ hàn

Giới thiệu về nghề Công nghệ hàn

Giới thiệu về nghề Công nghệ hàn (Welding technology)

Đăng lúc: 29-05-2015 10:09:20 AM | Đã xem: 5289 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Khoa Cơ khí
 

Đăng ký thành viên