Rss Feed

CHUẨN KỸ NĂNG CHẮC KIẾN THỨC TAY NGHỀ GIỎI

Danh mục

Hình ảnh tiêu biểu

  Hình ảnh tiêu biểu

21 photos | 7002 view

Đăng lúc: 06-06-2023 10:35:02 AM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 21-09-2022 05:50:08 AM | Đã xem: 788 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo , Giới thiệu việc làm
Đăng lúc: 04-12-2020 04:48:26 AM | Đã xem: 2293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 22-04-2019 06:02:48 AM | Đã xem: 2547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông

Đăng lúc: 22-04-2019 05:49:02 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông

Đăng lúc: 22-04-2019 05:48:28 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông

Đăng lúc: 22-04-2019 05:33:56 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC TP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông

Đăng lúc: 22-04-2019 05:32:34 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 14-09-2018 01:48:26 PM | Đã xem: 2570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 17-07-2018 06:37:10 AM | Đã xem: 2815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 17-07-2018 06:14:53 AM | Đã xem: 2594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 17-07-2018 06:06:57 AM | Đã xem: 1990 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 17-07-2018 06:03:46 AM | Đã xem: 2783 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành Phố Hà Nội: Hợp tác quốc tế để đào tạo gắn với thực tiễn

Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành Phố Hà Nội: Hợp tác quốc tế để đào tạo gắn với thực tiễn

Ngay từ khi đi vào hoạt động Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc đã xác định được việc quan hệ tốt với các doanh nghiệp là vấn đề then chốt để thực hiện thành công 3 khâu trọng tâm trong dạy nghề của nhà trường là: "tuyển sinh-Đào tạo-Giới thiệu việc làm".

Đăng lúc: 23-03-2018 06:49:26 AM | Đã xem: 2095 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Thông báo tuyển giáo viên dạy nghề và lái xe cơ quan

Thông báo tuyển giáo viên dạy nghề và lái xe cơ quan

Thông báo tuyển giáo viên dạy nghề và lái xe cơ quan

Đăng lúc: 03-01-2018 05:58:11 AM | Đã xem: 5408 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 21-12-2017 02:32:13 PM | Đã xem: 3216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên kết, Đào tạo
Đăng lúc: 09-11-2017 10:15:45 AM | Đã xem: 4197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chung , Liên kết, Đào tạo

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

ĐĂNG KÝ ONLINE

ĐĂNG NHẬP HÒM THƯ NỘI BỘ

Kết quả hình ảnh cho mail

Hỗ trợ online

Quản trị viên
0918491541

TRANG LIÊN KẾT

ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CUẢ HSSV

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CUẢ NHÀ TRƯỜNG