Rss Feed

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Nguyễn Viết Cường - Cậu học trò nhỏ với ước mơ lớn

Đăng lúc: 14-11-2023 02:23:09 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Nguyễn Hoàng Anh – Người học sinh hết lòng vì bạn bè.

Đăng lúc: 14-11-2023 01:30:58 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

người tốt việc tốt: Thầy Nguyễn Văn Khanh - Trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Đăng lúc: 14-11-2023 01:27:32 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

Chân dung người thầy - Người tốt việc tốt năm 2023

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI VIẾT Về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội năm 2023 Tác giả: Lương Thị Phương Dung

Đăng lúc: 05-11-2023 10:12:53 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:46:06 PM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:42:58 PM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:38:59 PM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:35:46 PM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:32:41 PM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:26:51 PM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:22:10 PM | Đã xem: 174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 03:13:20 PM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 09:45:27 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 09:26:52 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 01-12-2022 08:50:23 AM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
Đăng lúc: 30-11-2022 11:13:41 AM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điển hình tiên tiến - Người tốt việc tốt
 

Đăng ký thành viên