Một sản phẩm CNC thực tập kết hợp với sản xuất tại khoa cơ khí

Một sản phẩm CNC thực tập kết hợp với sản xuất tại khoa cơ khí
CNC Thực tập kết hợp với sản xuất tại khoa cơ khí

Bước 1: Gá phôi


Bước 2: Lập trình

Bước 3 : Chờ đợi và sản phẩm

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Hải